Samen voor Homeopathie, ontstaan en werkwijze

Samen voor Homeopathie is een platform van alle organisaties die de homeopathie een warm hart toedragen. Doel van dit platform is om als één coherent veld de krachten voor homeopathie te bundelen.

De stichting VHAN en Samen voor Homeopathie
In november 2015 is het platform Samen voor Homeopathie (SVH) gestart vanuit de Stichting VHAN, een goede-doelenstichting met ANBI status. De Stichting VHAN heeft als doel de homeopathie in de Nederlandse gezondheidszorg te integreren, onder andere door wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en financieel te ondersteunen.

Voor wie
Alle stakeholders die zich met homeopathie bezighouden, zijn welkom bij de bijeenkomsten van Samen voor Homeopathie, zoals alle verenigingen van artsen, dierenartsen, therapeuten, diertherapeuten, verloskundigen, opleiders, patiënten en de redacties van homeopathische tijdschriften, farmaceuten, apothekers et cetera. Wilt u deelnemen en behoort u tot een van de deelnemende organisaties dan kunt u toegang tot het afgesloten gedeelte krijgen, klik hier voor Toegang aanvragen.

Voor vragen neemt u contact op met het secretariaat van SvH, (svh@homeopathie.nl) Wilt u dit initiatief ondersteunen, wordt dan donateur.

 

Doelen

Door het bundelen van krachten wil SvH zich inzetten om de plaats van de homeopathie in de maatschappij en met name in de gezondheidszorg verbeteren. Punten van aandacht zijn daarbij:

  • overeenstemming over de definitie van homeopathie,
  • pr en beeldvorming naar buiten van de homeopathie,
  • op elkaar afstemmen van onderwijsprogramma’s van scholen voor homeopathie,
  • verbetering van vergoedingen van homeopathische behandelingen door zorgverzekeraars
  • het streven naar erkenning van homeopathie door benaderen van de politiek.

 

 

Strategie, scholing en werkgroepen

SvH organiseert 2 keer per jaar een bijeenkomst voor het hele veld: een scholingsmiddag en een strategie-bijeenkomst waarin besproken wordt hoe de gemeenschappelijke doelen verder vormgegeven kunnen worden. 

Voor ieder gemeenschappelijk doel is een werkgroep actief. U kunt actief worden in één van deze werkgroepen, of zelf een werkgroep oprichten. Wordt deelnemer en neemt contact op met de secretaris van St VHAN.

Werkgroepen

Werkgroep PR en communicatie

Werkgroep Samenwerking met andere behandelaren (nieuw!)

Werkgroep Erkenning homeopathie

Werkgroep Vergoeding zorgverzekeraars

Werkgroep Opleiding en curriculum

Samenwerkende organisaties:

*  Academie Hippocrates  *  AVIG (Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde)  *  AVKH (Academie voor klassieke homeopathie)  *  BKHD (Beroepsvereniging Klassiek Homeopaten voor Dieren) *  Hahnemann Instituut Nederland  *  Health benefits  *  Hogeschool voor Natuurgeneeskunde en Klassieke Homeopathie  *  Homeopathie Academie Nederland  *  Homeopathie Stichting  *  HVNA (Hogeschool voor natuurgeneeswijze en klassieke homeopathie)  *  KVHN (Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland)  *  Natuurgeneeskunde-NWP  *  NEHOMA (Nederlandse Associatie van Fabrikanten en Importeurs van Homeopathische, Antroposofische en Fytotherapeutische geneesmiddelen)  *  NOKH (Nederlandse organisatie van klassieke homeopaten)  *  NVKH (Nederlandse vereniging van Klassieke homeopaten)  *  Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie  *  Platform Integrale Gezondheidszorg  *  School voor Homeopathie  *  SCwD (Studiegroep Complementair werkende Dierenartsen van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde)  *  Tijdschrift SSC  *  SHC (Stichting Homeopathisch Centrum)  *  Stichting VHAN  *  VHCN (Veterinair Homeopathie College Nederland)  *  VV&H (Vereniging Verloskunde & Homeopathie)

Steun

Wilt u dit initiatief ondersteunen dan kunt u donateur worden van de St VHAN (ANBI-status)
Contact
svh@homeopathie.nl  T: 0611392990